Job ved Disko Line

Dygtige søfolk søges

 Er du serviceminded ? Er du i besiddelse af:

  1. en sønæringsbevis som kystskipper
  2. sønæringsbevis som styrmand eller evt. erhvervsduelighedsbevis,
  3. duelighedsbevis som motorpasser.

Disko Line A/S med hovedsæde i Ilulissat søger et antal søfolk primært med bopæl i Qaqortoq til passagerskibe, der kan medtage op til 36 passagerer, og som skal operere efter 01. januar 2017 i Sydgrønland med fast base i Qaqortoq.

________________________________________________________________________


Disko Line A/S søger løbende nye medarbejdere til sin maritime flåde.

Sejlsæsonen for Disko Lines skibe er i øjeblikket fra medio maj til ultimo november/december.

Disko Line A/S kan tilbyde dig arbejde i sejlsæsonen, hvis du har en af nedenstående uddannelser:

  1. Kystskipper
  2. Sætteskipper
  3. Skibsmaskinist

For den rette person er vi åben for en drøftelse om evt. helårsansættelse.

Desuden er vi interesseret i at ansætte folk med duelighedsbevis i erhvervssejlads eller lignende. Evt. bedstemandsuddannelse som styrmand.

Har det fanget din interesse, så skriv til os, gerne pr. mail til: info@diskoline.gl 

 

________________________________________________________________________


Nye medarbejdere søges til vores kontor i Qaqortoq

 

 

Disko Line søger en kontor leder og en trafic controller til Qaqortoq til tiltrædelse snarest muligt.

For begges stillingers vedkommende er der tale om spændende jobs i en virksomhed i vækst, hvor vi arbejder hårdt men har det sjovt – og hvor 2 dage aldrig er ens.

Vi tilbyder en individuelt forhandlet løn pakke der afspejler den forventede indsats og den nye medarbejders kvalifikationer og erfaringer.

Kontorleder:
Opgaverne består i at varetage det overordnede ansvar for trafik afvikling med skib og helikopter i Sydgrønland mellem byer og bygder samt forestå den daglige ledelse af kontoret. Du vil herudover forventes at indgå i trafic control opgaverne, når det er nødvendigt.

Vi søger en person, der er handlekraftig, kan holde hovedet koldt i pressede situationer og har gode leder egenskaber. Desuden er det en fordel om du har erfaring i trafik afvikling indenfor passager transport.

Trafic Controller:
Opgaverne består i afvikling af helikopter- og skibstrafik med passagerer, post og fragt, herunder kundekontakt, space control, koordinering med samarbejdspartnere, irregularitets håndtering og øvrige forefaldende administrative opgaver.

Vi søger en person, der har uddannelse og/eller erfaring indenfor ovennævnte områder eller som har mod på at blive oplært indenfor disse områder.

Personen skal være i stand til at arbejde under pres, samarbejde tæt med kontorets øvrige personaler, tale grønlandsk, dansk og engelsk på rimeligt niveau og være parat til at indgå i en vagtordning udenfor almindelig kontortid.

Om os.
Disko Line forestår sejlads og flyvning mellem byer og bygder i Disko Bugten, langs Grønlands vestkyst og i Sydgrønland i henhold til service kontrakt med Grønlands Selvstyre samt udchartrer skibe til turistsejlads.

Vi har kontor i Ilulissat og i Qarqortoq.

Henvendelse om stillingerne og ansøgninger bedes stilet til:

Finn Hansen, fh@diskoline.gl