Befordringsbestemmelser

Befordringsbestemmelser samt salgs- og forretningsbetingelser for køb af skibs- og helikopterbilletter ved Disko Line A/S.

1. Generelle oplysninger om virksomheden

2. Køb af skibs-/helikopterbillet 

2.1 Skibs-/helikopterbilletter (kun transport) 

3. Rabatstruktur, gebyrer, betalingsform, gyldighed, levering og afbestilling af rundrejsen og skibs-/helikopterbilletter

3.1. Rabatstruktur ved køb af skibs-/helikopterbilletter 

3.2 Bookinggebyrer: Betaling af online skibs-/helikopterbilletter

3.4 Betalingsform, brug af Dankort, kreditkort osv.

3.5 Billettens gyldighed

3.6 Levering

3.7 Refundering eller afbestilling af skibs- og helikopterbilletter  

4. Andre bestemmelser for personbefordring

4.1 Generelle forhold under rejsen

4.2 Befordring af blinde, kørestolsbrugere, gravide, smittebærere og syge passagerer

4.2.A Gravide rejsende
4.2.B Smitte bærer

4.3 Befordring af børn

4.3.A Befordring af børn ombord på Disko Lines skibe
4.3.B Befordring af børn ombord på Disko Lines helikoptere
4.3.C Indlogering af mindreårige

4.4 Check in/fremmøde, forsinkelser og aflysning af rutesejlads og helikopter

4.4.A Fremmøde ved rejse med skib
4.4.B Check-in ved rejse med helikopter
4.4.C Forsinkelse/aflysninger af rutesejlads eller helikoptertransfer
4.4.D Aflysning af rutesejlads eller helikoptertransfer

4.5 Bagage (overvægt)

4.5.A Bagageregler / overvægt v. skibstransport
4.5.B Stor bagage, barnevogn, cykler mv.
4.5.C Bagageregler / overvægt, kat eller hund ved helikoptertransfer
4.5.D Forhold ved rejse med skydevåben
4.5.E Bagageforsinkelse
4.5.F Ødelagt, bortkommet eller beskadiget bagage

4.6 Glemte sager

4.7 Transport af levende dyr

4.7.A Transport af dyr med skib
4.7.B Transport af dyr med helikopter

        4.8 Farligt gods

5. Reklamationer

5.1 Ødelagt bagage

6. Forbehold

7. Ophavsret

8. Ansvar

9. Accept

 

1. Generelle oplysninger om virksomheden

Virksomhedens juridiske navn: Disko Line A/S
Virksomhedens kaldenavn: Disko Line
Selskabsform: Aktieselskab
Registreringsnummer: A/S337257
Adresse: Postbox 305, Kussangajaannguaq 11, 3952 Ilulissat
Telefonnummer: (+299) 94 53 00
Officiel e-mail adresse: info@diskoline.gl
Officiel web-adresse: www.diskoline.gl

Al befordring af passagerer og bagage i Grønland udføres i henhold til Disko Lines befordringsbestemmelser. Bestemmelserne er tilgængelige på Disko Lines billetkontor i Ilulissat samt i alle Disko Lines skibe.

2. Køb af skibs-/helikopterbillet 

2.1 Skibs-/helikopterbilletter 

Billetter kan købes indtil kl. 16.00 hverdagen før afgang. 

Sen booking / Late Sale  (senere end kl. 16.00 hverdagen før afgang) af skibs- og helikopterbilletter er muligt. Billetter som er købt som ”sen booking / late sale”, kan ikke ændres eller refunderes. Skibsbilletter kan IKKE købes kontant ombord på skib. Billetter skal købes inden afgang. Billetsalg til helikopter lukker to timer før afgang. 

På internettet: www.diskoline.gl
Ekspeditionsgebyr vil blive opkrævet.

Disko Line - Kussangajaannguaq 11 - 3952 Ilulissat, Grønland.
Bemærk, der vil blive opkrævet forhøjet ekspeditionsgebyrer for udstedelse af billetter.

Narsarsuaq: Blue Ice Explorer - 3923 Narsarsuaq, Grønland. Tlf. (+299) 66 54 99
Bemærk, der vil blive opkrævet forhøjet ekspeditionsgebyrer for udstedelse af billetter.

Qeqertarsuaq: Hotel Disko Island - 3953 Qeqertarsuaq - Tlf. (+299) 92 16 28

Bemærk, der vil blive opkrævet forhøjet ekspeditionsgebyrer for udstedelse af billetter. 

3. Rabatstruktur, gebyrer, betalingsform, gyldighed, levering og afbestilling af skibs-/helikopterbilletter

3.1. Rabatstruktur ved køb af skibs-/helikopterbilletter 

Baby er ikke sikret et sæde, og skal kunne sidde på ledsagers ben ved helikopter og skibstransport.

Kontrol for korrekt udstedt billettype kan forekomme ved ombordstigning på Disko Lines skibe og helikoptere. Evt. forkert udstedt billettype udløser en kontrolafgift på 500 DKK pr. person. Kontrolafgiften skal afregnes inden videre rejse kan tilbydes.

3.2 Bookinggebyrer

Alle priser på www.diskoline.gl er angivet eksklusivt evt. gebyrer.

3.3. Betaling af online skibs-/helikopterbilletter

Bestilling og betaling af online billet sker via Disko Lines hjemmeside. Ved køb af billet via www.diskoline.gl foretages reservation på en bestemt afgang.

Billetten gælder kun til den overfart, der er registreret og noteret på den udstedte billet. Det er kundens eget ansvar at tjekke rigtigheden af den valgte dato og tid på afrejse, dette gøres før godkendelse af køb og ved modtagelse af billetten på mail.

Når du bestiller og betaler billetter via vores website, er billetten udstedt, og en aftale om befordring anses for indgået ved modtagelse af ordrebekræftelse. Billetten kan herefter udskrives og medbringes ved ombordstigning på skib eller helikopter på den givne afgang. Den udskrevne billet er et gyldigt bevis på betalingen til den pågældende overfart.

Køb af billet på mobilenhed uden print er muligt. Billet skal kunne fremvises på skærmen ved ombordstigning. Er det ikke muligt at vise gyldig billet på mobilenhed pga. tømt batteri el.lign., skal passagerer kunne dokumentere identiteten på andet vis, heri pas, kørekort eller lignende.

3.4 Betalingsform, brug af Dankort, kreditkort osv.

Data for betalingskort behandles krypteret (SSL). Det er således kun PBS og betalingsgatewayen - Quickpay, der har adgang til kortinformationer. Hverken Disko Line eller andre har mulighed for at læse data. Beløbet for billetten trækkes (debiteres) fra indbetalers konto, når billetten er tilgængelig for kunden. Billetten betragtes som udstedt, når den er tilgængelig for kunden.
Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. I vores e-butik kan du betale med Dankort, danske MasterCard, udenlandske MasterCards og VISA/VISA Elektron.

Det er ikke muligt at betale med Akiliut online. Derfor henvises kunder at henvende sig til kontorerne enten fysisk eller telefonisk.

Indsamling af oplysninger
For at du kan reservere og betale en billet hos os via www.diskoline.gl skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: navn, efternavn, adresse, post nr., by, land, telefonnummer og e-mailadresse. Der registreres ingen personfølsomme oplysninger i forbindelse med reservation og betaling. Oplysninger vil ikke blive givet videre til 3. part.

3.5 Billettens gyldighed

En billet giver ikke ret til afbrydelse af rejsen, medmindre denne ved udstedelsen er forsynet med påtegning herom. Evt. ophold i forbindelse med afbrudt rejse er for passagerens egen regning.

Skibsbilletter til/fra Narsarsuaq er inkl. fri busservice for passagerer og bagage imellem havn og lufthavn. BEMÆRK: Man er selv ansvarlig for at håndtere bagagen på strækningen. Der vil IKKE være mulighed for gennemcheckning af bagage på hverken båd eller helikopter.

3.6 Levering

Billetten betragtes som leveret og udstedt, når den vises på din skærm umiddelbart efter købet. Der fremsendes ingen fysisk billet, udover det du får tilsendt via e-mail. Du er således selv ansvarlig for at printe billetten og medbringe den ved ombordstigning på skib/helikopter. Når du har købt en billet, modtager du en mail med ordrebekræftelse og kvittering på dit køb. Denne mail indeholder ud over en kvittering et link til print af kopi af din skibsbillet/hotelvoucher.

Det er kundens eget ansvar at tjekke rigtigheden af den valgte dato og tid på afrejse, dette gøres før godkendelse af køb og ved modtagelse af billetten på mail.

3.7 Refundering eller afbestilling af skibs- og helikopterbilletter

REFUNDERING af skibs- eller helikopterbilletter kan ske online på www.diskoline.gl indtil kl. 16.00 dagen før afgang. Der vil blive opkrævet et gebyr ved refundering.

REFUNDERING KAN IKKE SKE SENERE END DEN GIVNE TIDSFRIST.

Gebyrer for refundering af skibs- og helikopterbilletter (kun transport): Ved refundering af billetter (online på www.diskoline.gl) beregnes et ekspeditionsgebyr på 75,- DKK pr. billet. Ved refundering af billetter, via Disko Line's kontor, opkræves et ekspeditionsgebyr på 125,- DKK pr. billet. Refundering vil altid ske til det betalingskort der er benyttet ved ordrens afgivelse.

Gebyr ved betaling med kreditkort, booking gebyr etc. refunderes ikke. Bortkomne eller forældede billetter refunderes/erstattes ikke. Skibsbilletter købt ved "sen booking" (efter kl. 16.00 hverdagen før afrejse) kan ikke refunderes eller ændres. Skat/afgift ved "no show" på helikopterbilletter kan refunderes, indtil 14 dage efter planlagt afrejse. Ved refundering af skat/afgift skal Disko Line A/S kontaktes direkte pr. mail. Ved refundering skal følgende oplyses: navn, billettens nummer, billettens ordrenummer samt kontonummer, som pengene skal overføres til.

Bemærk: Ved refundering af billetterne kan tilbagebetaling af penge vare op til 30 dage.

Der er ikke mulighed for navneændring af billetter eller mulighed for at ændre datoen. Hvis man vil lave ændringer i billetterne, skal man annullere de gældende billetter og derefter booke nye billetter.

4. Andre bestemmelser for personbefordring

4.1 Generelle forhold under rejsen

De rejsende er pligtige til at overholde kaptajnens og skibsofficerernes anvisninger.

Disko Line har intet ansvar for passageren for tiden før, passageren går ombord, og efter, at passagerer er kommet i land. Denne ansvarsfrihed dækker dog ikke søtransport mellem skib og land henholdsvis land og skib, såfremt billetprisen omfatter denne transport, eller den udføres af et transportmiddel, som Disko Line stiller til rådighed.

4.1.A Ændringer og varighed
Fartplanen er udarbejdet med henblik på at transportere passagerer fra A til B og ud fra hvert enkelt skibs marchfart. Ved irregularitet, hvor der indsættes andre typer transportmidler, forbeholder Disko Line A/S sig ret til at ændre planerne ud fra, hvad der anses for at medføre mindst muligt ulempe for hovedparten af de berørte passagerer. Der kan således ikke garanteres ophold af bestemt varighed på de forskellige destinationer, og Disko Line A/S kan derfor ikke gøres erstatningspligtig, når et ophold forkortes i forhold til den oprindelige sejlplan.

Disko Line kan ændre en rutesejlads eller helikoptertransfer, hvis der ikke er passagerer til de andre destinationer og dermed forkorte fartplanerne. Fartplanen er udarbejdet med henblik på at transportere passagerer fra A til B, derfor ved foretaget ændringer, kan passagerer der alligevel bliver befordret fra A-B ikke kræve kompensation eller blive opkrævet for differencen efter ruteændring. 

4.1.B Salg og omdeling fra de rejsende
De rejsende må ikke, uden rederiets tilladelse, tilbyde varer til salg, omdele tryksager, foranstalte indsamlinger eller lignende om bord og i land.

4.1.C Våben
Våben kan medtages som bagage, men patroner anses som farligt gods og må ikke medbringes, og bundstykket skal fjernes inden ombordstigning. Våbnet afleveres til besætningen og udleveres først, når man når ankomstdestinationen. Læs yderligere under punkt 4.5.D, hvor du ligeledes kan finde dokument til udfyldning.

4.1.D Hærværk og beskadigelse
Hærværk og beskadigelse af rederiets inventar og andres ejendele vil medføre politianmeldelse og erstatningsansvar. Uligevægtige eller berusede personer kan nægtes befordret, selv om de er i besiddelse af billet. Personer, der har drukket sig berusede under rejsen, kan blive landsat ved nærmeste by/bygd for den rejsendes eget ansvar.
Disko Line A/S forbeholder sig ret til erstatning for en evt. meromkostning i den forbindelse.

4.1.E Tobaksrygning
Al tobaksrygning er under overfarten strengt forbudt i alle indendørs fællesrum. Rygning kan finde sted udendørs, men må heller ikke være til gene for andre passagerer. Overtrædelse af rygeforbuddet kan medføre en kontrolafgift på DKK 500, og såfremt besætningens henstillinger ikke følges, kan det medføre, at passageren bliver sat af ved nærmeste havn. Disko Line A/S er i den situation ikke forpligtet til at refundere passagerens billet eller andre udgifter forbundet hermed.

4.2. Befordring af blinde, kørestolsbrugere, gravide, smittebærere og syge passagerer:

Ved befordring af syge kan rederiet forlange lægeattest, ligesom man kan forlange ledsagelse af den syge under rejsen. Pleje af syge eller lægetilsyn kan ikke finde sted. Rederiet påtager sig ikke ombord- eller ilandbringelse af syge, medmindre sygdommen er opstået under rejsen.

Kørestolsbrugere skal i god tid inden rejsens påbegyndelse rette henvendelse til rederiet for at sætte sig ind i mulighederne for at få det bedst mulige service under rejsen. Besætningen på hvert enkelt skib vil således være forberedte og brugerne behjælpelige i mest muligt omfang i forbindelse ved ombord- eller ilandbringelse.

Rederiet kan give rabat til en ledsager for kørestolsbruger, såfremt dette er påkrævet under rejsen, og tilsvarende til en ledsager for blinde, såfremt den blinde kan fremvise dokumentation for medlemskab fra Dansk Blindesamfund. Ledsagerens status anføres på billetten efter efternavnet med følgende tekst: Ledsager/(ordrenr. for den ledsagede).

4.2.A Gravide rejsende

Regler for rejser under graviditet med et barn:

Regler for rejser under graviditet med tvillinger, trillinger eller flere:

4.2.B Bærer du smitte?

Lider du af følgende, må du ikke rejse i den periode, du smitter:

Er du ramt af kighoste og fåresyge, må du ikke rejse, mens sygdommen er i kroppen.

Generelt må du ikke rejse under alvorligere smittefarlige sygdomme. 

4.3 Befordring af børn

4.3.A Befordring af børn ombord på Disko Lines skibe

Personer under 12 år skal ledsages af en voksen, ellers forbeholder rederiet sig ret til at afvise disse, selv om de har gyldig billet.

Unge over 12 år, som stadig er under 18 år der skal rejse alene, skal fremvise en fuldmagt fra forældre eller værge ved ombordstigning. Hvis den mindreårige ikke kan fremvise en fuldmagt, kan den mindreårige nægtes afgang.

For børn under 16 år skal man ved bestilling afrejse oplyse navn, adresse og telefonnummer på de personer, der henholdsvis afleverer og modtager den mindreårige. Personen, der afleverer den mindreårige, skal blive sammen med den mindreårige indtil den mindreårige er kommet ombord på båden.

Skal den mindreårige skifte til en anden båd eller skib, skal du oplyse navn, adresse og telefonnummer på kontaktpersoner i den pågældende by/bygd.

Information om kontaktpersoner, rejserute etc. for det uledsagede barn, skal afgives skriftligt til Disko Line senest 72 timer før afrejse. Udfyld og indsend "Erklæring for uledsaget barn"

Download "Erklæring for uledsaget barn" her. 

4.3.B Befordring af børn ombord på Disko Lines helikoptere

Rejsen for et uledsaget barn skal bestilles ved direkte henvendelse til vores kontor i Ilulissat.

Et uledsaget barn skal være minimum 5 år. Op til og med 15 år skal barnet bookes som uledsaget, hvis det rejser alene.

Unge under 18 år som skal rejse alene, skal fremvise en fuldmagt fra forældre eller værge ved check-in. Hvis den mindreårige ikke kan fremvise en fuldmagt, kan den mindreårige nægtes afgang.

Når du bestiller rejsen, skal du oplyse navn, adresse og telefonnummer på de personer, der henholdsvis afleverer og modtager den mindreårige. Personen, der afleverer barnet, skal blive i lufthavnen eller heliporten indtil maskinen er lettet.

Skal den mindreårige skifte til andet fly eller helikopter, skal du oplyse navn, adresse og telefonnummer på kontaktpersoner i den pågældende by/bygd.

OBS: Der skal ud over billetprisen betales et ledsagergebyr på 250 kr. pr. rejsedato.

Af sikkerhedshensyn kan vi kun medbringe et begrænset antal uledsagede børn pr. afgang.

Information om kontaktpersoner, rejserute etc. for det uledsagede barn, skal afgives skriftligt til Disko Line senest 72 timer før afrejse. Udfyld og indsend "Erklæring for uledsaget barn".

Download "Erklæring for uledsaget barn" her. 

4.3.C Indlogering af mindreårige

Disko Line kan ikke stilles til ansvar for indlogering af uledsaget børn ifm. irregularitet. Her er det kontaktpersonerne der skal sørge for indlogering af barnet.

16-18-årige kan indlogeres af Disko Line, men skal stadig have en kontaktperson, som kan tage sig af den mindreårige i den pågældende by. Disko Line kan ikke stilles til ansvar for den mindreårige ved indlogering.

Hvis den mindreårige ikke kommer til det nye angivne rejsetidspunkt efter en aflysning, er det ikke længere Disko Lines ansvar at indlogere vedkommende, samt vedkommende vil ikke kunne få udstedt en ny billet.

4.4. Check in/fremmøde, forsinkelser og aflysning af rutesejlads og helikopter

Passagerer med Disko Line er selv ansvarlige for at planlagt ankomst med Disko Lines ruter, efterlader nok tid til at checke ind til eventuel vidererejse med Air Greenland eller Air Iceland. For indenrigsflyvninger kræves minimum 1 time, for udenrigsrejser anbefales 1 time og 30 minutter.

4.4.A Fremmøde ved rejse med skib

Passagerne skal være fremme ved skibssiden senest 30 minutter før et planlagt afgangstidspunkt. Er "check in" (dvs. passageren lader sig indskrive og har in-checket sin bagage ombord) ikke afsluttet 10 min forud for den planlagte afgang, forbeholder Disko Line A/S sig ret til at sælge pladsen til anden side.  For sent ankomne passagerer og "no shows" har i henhold afbestillingsreglerne i pkt. 3.7.A ikke mulighed for at få refunderet deres billet.

Passagerer med Air Greenland, Sarfaq Ittuk, Air Iceland mv. er selv ansvarlige for at planlagt ankomst efterlader nok tid til at checke ind til eventuel vidererejse med Disko Line. Er planlagt ankomst senere end senest check-in hos Disko Line, kan Disko Line ikke stilles til ansvar for dette.

Er din ankomst med Air Greenland, Sarfaq Ittuk, Air Iceland mv. forsinket, så du kommer for sent til din planlagte afgang med Disko Line, bedes du snarest meddele dette til Disko Line med henblik på at få ændret din afrejse. 

4.4.B Check-in ved rejse med helikopter

Passagerne skal være fremme ved lufthavn/heliport i god tid før planlagt afgangstidspunkt. Er "check in" (dvs. passageren lader sig indskrive og har in-checket sin bagage) ikke afsluttet 60 min forud for den planlagte afgang, forbeholder Disko Line A/S sig ret til at sælge pladsen til anden side. Rejsende som fremmøder for sent til check-in, har ikke krav på at komme med flyvningen. For sent ankomne passagerer og "no shows" har i henhold afbestillingsreglerne i pkt. 3.7.A ikke mulighed for at få refunderet deres billet.

Passagerer med Air Greenland, Sarfaq Ittuk, Air Iceland mv. er selv ansvarlige for at planlagt ankomst efterlader nok tid til at checke ind til eventuel vidererejse med Disko Line. Er planlagt ankomst senere end senest check-in hos Disko Line, kan Disko Line ikke stilles til ansvar for dette.

Er din ankomst med Air Greenland, Sarfaq Ittuk, Air Iceland mv. forsinket, så du kommer for sent til din planlagte afgang med Disko Line, bedes du snarest meddele dette til Disko Line med henblik på at få ændret din afrejse. 

4.4.C Forsinkelse/aflysninger af rutesejlads eller helikoptertransfer

Disko Line vil ved opstået forsinkelse give løbende information til det ved booking oplyste mobil nr.  "Mobil nr. ved ophold i Grønland". Disko Line er uden ansvar, hvis mobil nr. på den rejsende ikke er angivet korrekt eller den rejsende befinder sig udenfor mobilnettets dækningsområde i Grønland. Ved booking af billet igennem rejsebureau eller agent er det rejsebureauets eller agentens ansvar, at det korrekte mobilnummer på den rejsende er opgivet.

Disko Line kan aflyse en rutesejlads eller helikoptertransfer, hvis der mindre end 48 timer før afgang, ikke er booket passagerer ind på netop denne afgang. For at opnå en bekræftet rejse skal din booking således være foretaget minimum 48 timer før afgang.

Disko Line er ikke erstatningspligtig, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure begivenheder.

4.4.C.1 Forsinkelse/aflysning under transport eller efter check-in
Forsinkelse/aflysning opstået under transport eller opstået efter at passagerer har foretaget check-in hos Disko Line dækker Disko Line omkostninger til overnatning, måltider og transport mellem lufthavn/heliport/afgangskaj og hotel/overnatning, når dette er nødvendigt. For passagerer med umiddelbar adgang til privat indkvartering, anses overnatning ikke for nødvendig, men der dækkes omkostninger til forplejning med 400,- kr. pr. påbegyndt døgn (2-11-årige 200 kr. og 0 kr. til 0-2-årige). For passagerer med bopæl ved afgangsdestinationen dækkes hverken ophold eller forplejning.
OBS: Dette gælder kun for Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Narsarsuaq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat og Qeqertarsuaq.

4.4.C.2 Forsinkelse og aflysninger for disse med grønlandsk bopælsattest
Ved forsinkelser og aflysninger i Disko Lines afgange, der medfører, at passagererne er mødt forgæves op ved afgangsdestinationerne Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Narsarsuaq, Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat og Qeqertarsuaq vil evt. ophold og forplejning være dækket af Disko Line i henhold til de generelle regler, frem til at passagererne kan komme med en efterfølgende afgang.

4.4.C.3 Tab af billetter
Ved tab af billet videre fra Disko Lines slutdestination vil Mittarfeqarfiits lokale medarbejder være behjælpelige med at kontakte udstederen med henblik på indkøb af ny billet.

4.4.C.4 Videreforbindelse med Disko Line
Ved forsinkelse med flyankomst til Aasiaat, Ilulissat, Narsarsuaq, Nuuk, Sisimiut og Manitsoq som medfører, at passagererne mister deres videre forbindelse på Disko Lines rutenet, vil Disko Line være behjælpelig med at ombooke skibs-/ helikopterbillet til først mulige ledige afgang på samme strækning. Evt. ophold og forplejning vil ligeledes være dækket i henhold til de generelle regler, frem til at passagererne er kommet frem til slutdestinationen med Disko Line.

Der skal gøres opmærksomt på, at passagerer der har anmodet om overnatning via Disko Line, som så efterfølgende selv beslutter at tage et alternativt transportmiddel end Disko Line til deres destination, ikke vil kunne få refunderet billetprisen.

4.4.C.5 Refundering af billetter hos andre rejseselskaber
Disko Line kan efter forsinkelser med Disko Line ikke refundere Air Greenland billetter, hvis passagerer beslutter sig for at annullere rejsen, men Disko Line sørger for indkøb af ny billet hos Air Greenland til disse med grønlandsk bopælsattest. Disko Line kan efter forsinkelse ikke være behjælpelige med at udsætte returrejsen med Air Greenland.

4.4.C.6 Refundering af Disko Line billetter efter forsinkelse fra andre rejseselskaber
Disko Line refunderer ikke billetter efter forsinkelse med Air Greenland eller Air Iceland, Disko Line ombooker gerne Disko Line billetten til første ledige afgang efter ankomst til fra slutdestinationen med Air Greenland eller Air Iceland.

4.4.C.7 Ombooking af passagerer
Disko Line ombooker ved irregularitet automatisk en aflyst rejse med helikopter til første ledige afgang med skib eller omvendt, hvis vejret tillader dette. Dette sker, så passagereren kan komme med først ledige forbindelse til sin destination. Prisdifferencen heri kan hverken refunderes eller blive opkrævet.

Disko Line vil ved irregularitet automatisk ombooke dig til den forbindelse med skib/helikopter, der vil få dig hurtigst frem til destinationen. Du vil modtage en SMS om ændringen, så snart du er blevet ombooket og få en ny rejseplan. Såfremt den rejsende tager imod dette tilbud, vil der ikke kunne opnås kompensation for prisdifference.
- Ønsker du ikke den foreslåede omlægning af rejsen, er det vigtigt, at du omgående kontakter Disko Line på telefon +299 94 53 00 - hvor du kan blive ombooket til den første ledige afgang med det oprindelige transportmiddel. Forsinkelsen vil ofte have en længere varighed.

4.4.C.8 Forsinkelse eller udsættelse
Ved forsinkelse eller udsættelse af planlagt afgangstidspunkt for helikopterflyvning, skal den rejsende forblive i lufthavnen/heliporten og således stå standby, og være parat til at flyve med kort varsel.

4.4.C.9 Rejseforsikring, tabt arbejdsfortjeneste og force majeure
Der gives ikke kompensation for evt. tabt arbejdsfortjeneste.

Disko Line anbefaler alle sine rejsende at tegne en "Forsinket Fremmøde ”-forsikring. Forsikring kan oftest tegnes ved eget forsikringsselskab, GOUDA eller Europæiske rejseforsikring

Disko Line er ikke erstatningspligtig, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure begivenheder og begivenheder uden for vores kontrol.

4.4.D Aflysning af rutesejlads eller helikoptertransfer

Disko Line kan aflyse en rutesejlads eller helikoptertransfer, hvis der mindre end 48 timer før afgang ikke er booket passagerer ind på netop denne afgang. For at opnå en bekræftet rejse skal din booking således være foretaget minimum 48 timer før afgang.

Ambulance- og redningstjeneste (SAR-flyvninger) har til enhver tid prioritet forud for Disko Line´s flyvninger.

4.5. Bagage (overvægt)

4.5.A Bagageregler / overvægt v. skibstransport

Hver rejsende må maksimalt medbringe 30 kg bagage, ved transport med skib v. Disko Line

Overstiger bagagen 30 kg., betales overvægt efter følgende takster:
(pris pr. enhed med vægten x kg):

Vægt

2-5 kg

6-10 kg

11-20 kg

21-30 kg

31-40 kg

41-50 kg

51-60 kg

61-70 kg

71-80 kg

81-90 kg

91-100 kg

Pris

100 DKK

180 DKK

360 DKK

540 DKK

720 DKK

900 DKK

1080 DKK

1260 DKK

1440 DKK

1620 DKK

1800 DKK

 

Overvægt skal før afrejse været bestilt og betalt via Disko Line´s kontorer eller ved at ringe til Disko Line og betale via kontooverførsel. Hvis overvægten ikke er booket og betalt før afrejse, kan personalet vælge at nægte overvægten adgang ombord på båden. Overvægt kan i lufthavne blive betalt med kreditkort ved check-in.

Bagage, der er henstillet i bagagerummet under skibstransfer, henstår alene for ejerens risiko.

Håndtering af bagage til/fra eller ombord på skibet sker under eget ansvar. Det kan ikke forventes, at Disko Line personale er behjælpelig med håndtering af bagage til/fra eller ombord på skibet, og ønsker man bistand hertil, sker det også på eget ansvar, og beskadiges bagagen ved hændelige uheld, kan Disko Lines A/S ikke forfølges for ansvar.

4.5.B Stor bagage, barnevogn, cykler mv.

Cykler og barnevogne kan medtages, men der opkræves 100 DKK i afgift pr. enhed, uanset strækning. Der skal købes billet til dette ved henvendelse til Disko Line i Ilulissat minimum 48 timer før afgang, der kan ikke betales med kontanter ombord på bådene. Medtagelse af andre større ting som kajakker (pr. kajak 1.000DKK) og lignende kræver specielt tilladelse fra rederiet.

Stor bagage, heri f.eks. barnevogne, cykel, flyttekasser m.m. der medtages ombord på targaer bliver placeret udenfor, da der ikke er plads inde i båden.

Derfor, er det passagerernes ansvar, at disse bliver dækket forsvarligt til, så de ikke kan blive beskadiget af vand, salt m.m. Disko Line kan i tilfælde af, at disse ikke er forsvarligt pakket ind, ikke stilles til ansvar for erstatning. Man skal ligeledes sikre, at der ikke er noget, som kan ryge af borde og sikre, at der ikke er dele, der kan flyve væk. 

4.5.C Bagageregler / overvægt, kat eller hund ved helikoptertransfer

Hver rejsende må maksimalt medbringe 20 kg bagage, ved transport med helikopter v. Disko Line.

Overstiger bagagen 20 kg., betales overvægt 39 DKK pr. kg - dog minimum 105 DKK. Betaling for overvægt v. check-in kan kun ske med Kreditkort og Akiliut, ikke kontanter.

Kat og hund kan medtages i helikopter, se særregler i afsnit 4.7 

Disko Line har ret til at afvise ekstra bagage. Der vil altid blive prioriteret således, at personbefordring kommer før bagage og evt. ekstra bagage (overvægt) vil have lavest prioritet. Overvægtsbagage som skal garanteres på en afgang (f.eks. nødvendigt medicinsk udstyr), skal købe særskilt billet og betale fuld pris som en voksen person. Navn på billetten angives med "Ekstra bagage" Garanteret overvægtsbagage må maksimalt veje 30 kg.

4.5.D Forhold ved rejse med skydevåben

Rejser du med skydevåben skal der udfyldes en særlig erklæring inden afgang. Hent "Erklæring ved transport af skydevåben" Klik her for at hente formular. Erklæring og våben skal forevises ved check-in. Ved check-in skal skydevåben være adskilt. Bundstykke skal være holdt i særskilt pakke, som opbevares af skibets personale eller pilot. Der må ikke medbringes ammunition af nogen art på rejsen, da disse ses som farligt gods.

4.5.E Bagageforsinkelse

Disko Line har pligt til at betale erstatning for forsinkelse af bagage. Pligten falder bort, når selskabet i øvrigt har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå samme. Den falder også bort i de tilfælde, hvor det er umuligt at træffe sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret er begrænset til maksimalt 1.131 SDR (1 SDR = ca. 9 DKK).

Ved forsinket bagage, udbetaler Disko Line som kompensation 500,- DKK pr døgn, dog max 3 døgn, altså max 1.500,- DKK pr. passager.

Disko Line har 30 dage til at fremskaffe den forsinkede bagage, inden erstatning for bagage kan udbetales. Disko Line følger regelsæt for ”Luftfartsselskabernes erstatningsansvar i forhold til passagerer og deres bagage” som er luftfartens internationale erstatningsregler. Maximalt erstatning der kan opnås ved bortkommet bagage er 1.131 SDR (Special Drawing Rights), hvilket svarer til ca. 9.530 DKK.

4.5.F Ødelagt, bortkommet eller beskadiget bagage 

Før du anmelder et krav til Disko Line, anbefaler vi, at du først kontakter din egen rejseforsikring. Disko Line har som rederi adgang til at begrænse sit ansvar, hvilket forsikringsselskabet ikke har, ligesom forsikringsselskabet vil kunne hjælpe dig med at føre kontakten med Disko Line.

Disko Line påtager sig intet ansvar for ømtålelige eller let fordærvelige ting. Ligeledes kan vi ikke påtage os ansvaret for ting, der ikke er pakket behørigt ind. Vi er ikke ansvarlige for tab af, skade på eller forsinket levering af ting som let ødelægges, f.eks. (men ikke begrænset til) penge, smykker, sølvtøj, elektronisk udstyr, værdipapirer eller vareprøver.

Erstatningspligten for ødelagt, bortkommet eller beskadiget bagage takseres op til 1.131 SDR (1 SDR = ca. 9 DKK). Er der tale om bagage, der er tjekket ind, skal selskabet betale erstatning, uanset om det bærer ansvaret. Det gælder dog ikke, hvis bagagen i forvejen havde defekter. Drejer sagen sig om bagage, der ikke er tjekket ind – for eksempel håndbagage – har selskabet udelukkende erstatningspligt, når ansvaret skyldes fejl fra selskabets side.

Ved beskadiget bagage, vurderes dette af Disko Line eller lufthavnens personale, ved ankomst, om bagage kan repareres eller om den skal erstattes. 

Hvis man rejser med større værdier, skal man have tegnet særskilt forsikring ved eget forsikringsselskab.

Læs mere om dette under punkt 5.1.

4.6 Glemte sager

Henvendelse vedrørende effekter glemt om bord på færgerne rettes til rederiet på tlf. (+299) 94 53 00. Glemte effekter opbevares 1 måned, hvorefter de afleveres til politiet. Eftersendelse af glemte effekter sker på ejerens regning.

4.7 Transport af levende dyr.

4.7.A Transport af dyr med skib

Det er tilladt at medbringe hund og kat ombord på skibet. En forudsætning for befordring af dyr, er dog at de transporteres i dertil godkendt bur. Der opkræves en enheds afgift pr. hund (500 DKK), pr. kanin (100DKK) og kat (100 DKK) uanset strækning. Billetten til hund/kat skal bestilles min. 48 timer før afgang ved henvendelse til Disko Line i Ilulissat. Disko Line har ret til at afvise hunde eller katte, såfremt pladsforholdene ikke tillader dette.

4.7.B Transport af dyr med helikopter

Kat og hund kan medtages i helikopter, hvis de er placeret i dertil egnet transportbur. Hund/kat inkl. vægt for transportbur indberegnes i den totale vægt for medbragt bagage. Hund/kat inkl. transportbur vil altid blive afregnet som normal bagage, dog med en minimumsvægt på 15 kg. Overskrider din vægt for ”normal” bagage og tillægs kg for kat/hund inkl. bur 20 kg, betales normale takster for overvægt. Ex. En kat på 4 kg og 8 kg bur = 12 kg, afregnes som 15 kg bagage. Disko Line har ret til at afvise hunde eller katte, såfremt pladsforholdene ikke tillader dette. Bure der vil optage eget sæde i helikopter, skal have indløst særskilt billet og betale fuld pris som en voksen person. "Navn" på billetten angives med "Hundebur".

4.8 Farligt gods

Der må ikke medbringes eller sendes farligt gods ombord på Disko Lines passagerskibe uanset størrelse og mængde. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål skal Disko Lines rederikontor altid kontaktes, som så retter videre henvendelse til skibets føre/skipper. Alle former for fragt af gods m.m. skal via Royal Arctic Line eller Blue Water Greenland.  Det vil til enhver tid være skipperens bestemmelse og ansvar der gør sig gældende.

Farligt gods omfatter:

 

5. Reklamationer

Reklamationer vedrørende befordringen rettes til rederiets administration inden 7 dage. Reklamation fremsendes til info[a]diskoline.gl 

Anmeldelse af skader på personlige ejendele eller gods skal straks rettes til en af skibets officerer eller lufthavnens personale, inden skibet eller lufthavnen forlades.

5.1 Ødelagt bagage

I tilfælde af, at din taske/kuffert er beskadiget under transporten med Disko Line, skal dette meldes straks efter transporten, før båden eller lufthavnen forlades. Den beskadigede taske/kuffert skal straks meldes til besætningen på båden eller Mittarfeqarfiit personale, der skal notere dette.

Er skaden på tasken/kufferten ikke meldt til personalet før man forlader båden/lufthavnen, er Disko Line ikke forpligtet til at erstatte den beskadigede taske/kuffert.

Disko Line er ikke ansvarlig for mindre skader, der skyldes almindelig ansvarlig håndtering.

Passageren er selv ansvarlig for, at indhold i bagagen er forsvarligt emballeret til at tåle almindelig bagage håndtering.

Før du anmelder et krav til Disko Line, anbefaler vi, at du først kontakter din egen rejseforsikring. Disko Line har som rederi adgang til at begrænse sit ansvar, hvilket forsikringsselskabet ikke har, ligesom forsikringsselskabet vil kunne hjælpe dig med at føre kontakten med Disko Line.

Disko Line påtager sig intet ansvar for ømtålelige eller let fordærvelige ting. Ligeledes kan vi ikke påtage os ansvaret for ting, der ikke er pakket behørigt ind. Vi er ikke ansvarlige for tab af, skade på eller forsinket levering af ting som let ødelægges, f.eks. (men ikke begrænset til) penge, smykker, sølvtøj, elektronisk udstyr, værdipapirer eller vareprøver.

6. Forbehold

Disko Line A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i befordringsbestemmelser, fartplaner, priser m.v., efter de i servicekontrakten aftalte regler indgået med Grønlands Selvstyre.

Disko Line A/S påtager ingen erstatningspligt for uregelmæssigheder i driften for tilslutning til fly og andre transportmidler eller for fejl/udeladelser i fartplaner og prislister.

7. Ophavsret

Disko Line A/S har ophavsret til alt materiale, der publiceres på vores hjemmeside. Materialet må ikke distribueres eller reproduceres uden tilladelse. Der må frit linkes til information på vores hjemmeside. Såkaldte "dybe links" er også tilladt. Kontakt evt. info@diskoline.gl for direkte links.

8. Ansvar

Informationen på hjemmesiden opdateres løbende, men fejl kan forekomme. Disko Line A/S er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information på vores hjemmeside. Link til 3. mands server er uden ansvar for Disko Line A/S, ligesom indholdet af 3. mands server er uden ansvar for Disko Line. Download af dokumenter fra Disko Lines hjemmeside sker på brugerens eget ansvar.
Ovenstående er gældende medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

9. Accept

Ved at benytte denne webside accepterer du vilkårene i dette dokument. Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre, tilføje eller fjerne dele af dokumentet. Besøg derfor disse sider og kontroller, om noget er blevet ændret. Hvis du fortsætter med at benytte Disko Lines webside efter at ændringer er foretaget på denne side, godkender du dermed ændringerne.