Opdatér mobilnummer på billet

Du kan ændre det mobilnummer der står anført som kontaktmobilnr. på billetten. Dette gøres ved, at indtaste ordre- og billetnummer herunder. Efterfølgende tastes det ønskede mobilnummer i feltet der vises.